LID WORDEN

Iedere professionele beeldend kunstenaar die woont en / of werkt in Amsterdam of omgeving kan zich aanmelden als kandidaat-lid van De Onafhankelijken. Toelating vindt plaats na ballotage van het werk.

De disciplines waaronder men lid kan worden zijn:

  • Twee-dimensionaal
  • Fotografie
  • Ruimtelijk
  • Multimedia

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap door het aanmeldingsformulier te verzenden en de inschrijfkosten van € 25,- over te maken naar IBAN  NL39 RABO 0382 4097 28 ten name van Vereniging van beeldende kunstenaars ”De Onafhankelijken” met de vermelding ballotage.
Bij de aanvraag worden werk, cv en andere informatie op de website van de ballotant bekeken.

Na aankondiging in de BK krant vindt de Ballotagevergadering plaats.
Alle aanwezige leden spreken dan hun oordeel uit over het ingeleverde werk ( minimaal vijf werken van dezelfde discipline) waarbij de meegestuurde documentatie niet meetelt bij de uiteindelijke beoordeling. Een kandidaat-lid wordt toegelaten als er een meerderheid (de helft plus één) van stemmen is. Een afgewezen kandidaat-lid kan gedurende de eerstvolgende 12 maanden niet opnieuw worden aangenomen.

Zondag 15 november 2020 is de eerstvolgende ballotage-ledenvergadering.

De ballotage van 15 november 2020 is vol  !
In verband met het virus is de Ballotage van 15 November 2020 verzet naar zondag 24 januari 2021.
Kandidaten welke zich reeds aangemeld hebben ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Info: Annelies van der Stel.
Benedenlangs 65
1025 KC Amsterdam
020 – 6332286
06 – 48489658

AANMELDEN BALLOTAGE

Select file Change Remove