Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken organiseert diverse activiteiten voor en met de leden.

Jaarlijkse ledenexpositie

Minstens één keer per jaar houdt de vereniging een ledenexpositie waar het werk van de leden gekocht kan worden.
Van elke deelnemende kunstenaar is dan een beperkt aantal werken te zien.
Aan de expositie – die altijd feestelijk wordt geopend – zal doorgaans in diverse media aandacht worden besteed.

De Onafhankelijken in pocketformaat

Buiten de jaarlijkse ledenexposite organiseert de vereniging ook jaarlijks een expositie onder de naam “De Onafhankelijken in pocketformaat”.
Dit is eveneens een exposite van alle leden, met dien verstande dat het hier klein werk betreft (Pocket).

De Onafhankelijken op locatie

Hiermee worden exposities bedoeld in kleiner groepsverband, georganiseerd door de deelnemende leden zelf.
Deze exposities worden gestimuleerd door het verzamelen van informatie over expositieplaatsen en met een financiële bijdrage uit de verenigingskas.

Nieuwsbrief

Er worden twee verschillende nieuwsbrieven verstuurd: een voor leden en een voor vrienden en belangstellenden.
De digitale nieuwsbrief voor de leden verschijnt 5 x per jaar.
De nieuwsbrief bevat een aantal vaste onderdelen:

 • bestuursmededelingen
 • informatie over individuele exposities van de leden
 • aankondiging ledenvergadering / agenda
 • informatie over (jaarlijkse) exposities
 • aankondigingen / verslagen van activiteiten door leden
 • overige actualiteiten
 • Werk in Uitvoering: interview door Gerda van Bockxmeer met een van de leden ( zie ook op deze site)

Kopij voor de nieuwsbrief kan worden gestuurd naar Liesbeth Sevenhuijsen

De nieuwsbrief voor vrienden en belangstellenden verschijnt 5 x per jaar:
Vaste onderdelen van deze nieuwsbrief:

 • Aankondiging van en informatie over exposities van de vereniging
 • Informatie over individuele exposities van leden
 • Werk in uitvoering: interviews met leden door Gerda van Bockxmeer
 • Het geheugen van De Onafhankelijken: stukjes uit de geschiedenis van DOAH uitgelicht
 • Actualiteiten en tips

Iedereen kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief via deze website

Website

Op de website van De Onafhankelijken hebben de leden een eigen pagina om zichzelf en hun werk te presenteren.
Ook is er de mogelijkheid om op de agenda persoonlijke exposities aan te kondigen.

Archief

Elke vijf jaar wordt het archief van de vereniging naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag gebracht.
Het archief bevat naast de administratie van de penningmeester en secretaris, de catalogi, affiches, presentatieboeken van leden en gastenboeken van exposities.

Bij vragen van historische aard – informatie over (werken van ) leden vóór 2000 – moet u zich wenden tot het RKD in Den Haag.

Het archief is in te zien en wordt beheerd door de archivaris Mevr. Visser.

RKD
Prins Willem Alexanderhof 5
Postbus 90418
2509 LK Den Haag
tel. 070 – 3339777
www.RKD.nl

KLIK HIER voor een overzicht van kunstenaars, die lid geweest zijn

We proberen deze lijst verder aan te vullen, maar dat zal wel even duren.