Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken organiseert diverse activiteiten voor en met de leden.

Jaarlijkse ledenexpositie

Minstens één keer per jaar houdt de vereniging een ledenexpositie waar het werk van de leden gekocht kan worden.
Van elke deelnemende kunstenaar is dan een beperkt aantal werken te zien.
Aan de expositie – die altijd feestelijk wordt geopend – zal doorgaans in diverse media aandacht worden besteed.

SPOREN 190 Modeltekenen Opening 2015 Het koor  De woordkunstenaarloods_6_057

De Onafhankelijken in pocketformaat

Buiten de jaarlijkse ledenexposite organiseert de vereniging ook jaarlijks een expositie onder de naam “De Onafhankelijken in pocketformaat”.
Dit is eveneens een exposite van alle leden, met dien verstande dat het hier klein werk betreft (Pocket).

inrichten-pocket-04 Vera Jongejan MLB Talk Inrichten van expositie Opening expo door Gerben De Opening

De Onafhankelijken op locatie

Hiermee worden exposities bedoeld in kleiner groepsverband, georganiseerd door de deelnemende leden zelf.
Deze exposities worden gestimuleerd door het verzamelen van informatie over expositieplaatsen en met een financiële bijdrage uit de verenigingskas.

wat_zien_ik_web  Uitnodiging    KvdOa_sept_800  Uitnodiging De Schoolmeester  Flyer voorkant  Spiegels van het geziene  Uitnodiging_A  Orangerie

Nieuwsbrief

Het informatieblad voor de leden verschijnt 5 keer per jaar. Leden krijgen gratis een exemplaar per e-mail of post toegestuurd.
De nieuwsbrief bevat een aantal vaste onderdelen:

  • bestuursmededelingen
  • informatie over individuele exposities van de leden
  • aankondiging ledenvergadering / agenda
  • informatie over (jaarlijkse) exposities / deelnameformulieren
  • aankondigingen / verslagen van activiteiten door leden
  • overige actualiteiten
  • Werk in Uitvoering: interview door Gerda van Bockxmeer met een van de leden ( zie ook op deze site)

Kopij voor de nieuwsbrief kan voor de 25ste van de maanden februari, april, augustus, oktober en december gestuurd worden naar: Gerda van Bockxmeer

Website

Op de website van De Onafhankelijken hebben de leden een eigen pagina om zichzelf en hun werk te presenteren.
Ook is er de mogelijkheid om op de agenda persoonlijke exposities aan te kondigen.

Archief

Elke vijf jaar wordt het archief van de vereniging naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag gebracht.
Het archief bevat naast de administratie van de penningmeester en secretaris, de catalogi, affiches, presentatieboeken van leden en gastenboeken van exposities.

Bij vragen van historische aard – informatie over (werken van ) leden vóór 2000 – moet u zich wenden tot het RKD in Den Haag.

Het archief is in te zien en wordt beheerd door de archivaris Mevr. Visser.

RKD
Prins Willem Alexanderhof 5
Postbus 90418
2509 LK Den Haag
tel. 070 – 3339777
www.RKD.nl

KLIK HIER voor een overzicht van kunstenaars, die lid geweest zijn

We proberen deze lijst verder aan te vullen, maar dat zal wel even duren.