COPYRIGHT

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Ondanks het feit dat de makers alle zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Realiseert u zich dat een foto een beeld kan geven van een kunstwerk dat afwijkt van de werkelijkheid.

De rechthebbende kunstenaars behouden alle rechten met betrekking tot het op de website gepresenteerde. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n), over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Deze site is eigendom van:

Kunstenaarsvereniging ‘De Onafhankelijken’

Webmaster: Boy Somberman Inc.