IngezondenLex Hulsthoff

In memoriam Lex Hulsthoff

 

Lex Hulsthof, een goede vriend is gestorven,
een goede vriend ook van De Onafhankelijken.
De band van bijna 40 jaar die Lex met leden van onze vereniging had, was warm en vriendschappelijk.
Als kunstminnaar en galeriehouder van Plein 7 runde Lex 32 jaar lang de galerie samen met Hannie, zijn vrouw. In 2008 kreeg Plein 7 zelfs het FNV kunstkeurmerk toegekend.
Na Hannie`s dood zette Lex, gedreven door zijn liefde en passie voor de kunst, galerie ‘Plein 7’ voort, en toen het daar niet meer mogelijk was, ging hij verder met galerie Augustana samen met Meta, zijn vriendin, die hem in alles een steun was toen zijn gezondheid zo achteruit ging.
In 1978 leerde ik Lex kennen, als een bevlogen en betrokken mens, vooral ten aanzien van kunst en kunstenaars. Dat was toen Ies Jacobs en enkele andere leden van De Onafhankelijken bij Plein 7 exposeerden.
Het waren altijd feestelijke gebeurtenissen. En het contact met de leden hield niet op bij de deur van de galerie, immers bij vele openingen van onze exposities was hij aanwezig en kocht ook vaak werken aan. Tekenend voor Lex zijn betrokkenheid en levenswil was dat hij tot op het laatst, toen zijn gezondheid het eigenlijk al lang niet meer toeliet, onze jaarlijkse ledenexpositie in Loods 6, “Sporen”, nog kwam bezoeken.
Dat was Lex ten voeten uit, een vriend van ons allen.

Jos Dijkman