IngezondenCor van Elven

In memoriam Cor van Elven
1924-2016
Cor van Elven overleed vlak voor onze expositie in Loods 6 in 2016. Het was toen niet mogelijk zo snel een werk op die tentoonstelling te krijgen om hem te herdenken. Dat willen we dit jaar gaan doen. Ik heb Cor pas leren kennen tijdens mijn penningmeesterschap. Hij was daarvoor een zogenaamd papieren lid. Want hij deed in mijn tijd nooit mee met onze exposities maar stelde het lidmaatschap van onze vereniging wel zeer op prijs. In een telefoongesprek gaf hij te kennen dat hij graag een aantal van ons bij hem thuis wilde uitnodigen, om te praten en zijn werk te laten zien. We maakten een afspraak en het werd een zeer geanimeerde aangelegenheid.
Op dat moment was hij bezig met computerkunst. Hij toonde ons ook een grote variatie aan vroeger werk met verschillende invalshoeken. Zijn vrouw was hem al jaren geleden ontvallen en zijn computerkunst stond in het teken van vooral een hommage aan haar, die hij Mijn Maria noemde.

Na ons bezoek stuurden wij elkaar rond kerst een eigen gemaakte kaart. Die van hem bestond steeds uit
een dubbele A4 in kleur van computerbewerkingen
waarin ook Maria een centrale rol vervulde. Een paar jaar terug berichtte zijn zoon dat hij moest worden opgenomen in een verzorgingsinstelling. Ook toen bleef hij trouw vandaar zijn bericht van liefde aan haar uitseinen.

Een citaat:
Parlez moi d’amour
Redites-moi des choses tendres
Votre beau discours
Mon coeur n’est pas las de l’entendre
Pourvu que toujours
Vous répétiez ces mots suprêmes:
Je vous aime
Cor, je zult een ontroering voor mij blijven.
Vera Jongejan