LID WORDEN

Iedere professionele beeldend kunstenaar die woont en / of werkt in Amsterdam of omgeving kan zich aanmelden als kandidaat-lid van De Onafhankelijken. Toelating vindt plaats na ballotage van het werk.

De disciplines waaronder men lid kan worden zijn:

  • Twee-dimensionaal
  • Fotografie
  • Ruimtelijk
  • Multimedia

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap door het aanmeldingsformulier te verzenden en de inschrijfkosten van € 25,- over te maken naar IBAN  NL39 RABO 0382 4097 28 ten name van Vereniging van beeldende kunstenaars ”De Onafhankelijken” met de vermelding ballotage.
Bij de aanvraag worden werk, cv en andere informatie op de website van de ballotant bekeken.

Na aankondiging in de BK krant vindt de Ballotagevergadering plaats.
Alle aanwezige leden spreken dan hun oordeel uit over het ingeleverde werk ( minimaal vijf werken van dezelfde discipline) waarbij de meegestuurde documentatie niet meetelt bij de uiteindelijke beoordeling. Een kandidaat-lid wordt toegelaten als er een meerderheid (de helft plus één) van stemmen is. Een afgewezen kandidaat-lid kan gedurende de eerstvolgende 12 maanden niet opnieuw worden aangenomen.

Ballotages 2023 worden gehouden op zondag 22 Januari ( reeds vol ) en zondag 26 November.

Voor informatie over de ballotage:
Niek Bruynzeel
info@niekbruynzeel.nl
020-6680044
06-22818728