LID WORDEN VAN DE ONAFHANKELIJKEN

De vereniging kent twee soorten lidmaatschap:

Standaard lidmaatschap. Voor professionele beeldend kunstenaars uit alle disciplines, die wonen en/of werken in Amsterdam of omgeving. Toelating vindt plaats na ballotage van het werk. De standaard-contributie bedraagt 125 euro per jaar.

Aspirant lidmaatschap.
1. Voor studenten in de laatste twee jaren aan een door de overheid erkende HBO opleiding in beeldende vakken.
2. Voor afgestudeerden aan een dito opleiding, bij aanmelding tot twee jaar na afstuderen.

Beide groepen kunnen zich aanmelden voor het aspirant-lidmaatschap. Deze aanvragen worden beoordeeld door de toelatingscommissie. Het aspirant-lidmaatschap is tijdelijk. Het aspirant-lid kan na maximaal 2 jaar opnieuw balloteren en doorstromen naar een gewoon lidmaatschap. De contributie van het aspirant-lidmaatschap bedraagt 62,50 per jaar.

DE BALLOTAGE

De ballotage vindt twee keer per jaar plaats, in september en januari. (januari is reeds vol)

Materiaal wordt in een eerste ronde beoordeeld door een toelatingscommissie van 5 personen. De benodigde informatie moet bij aanmelding direct digitaal beschikbaar zijn, omdat zij zich meteen een goed beeld willen kunnen vormen van je kunstenaarschap. Een website strekt hierbij tot aanbeveling. Ook dienen vijf à tien digitale afbeeldingen worden gestuurd, zo nodig via WeTransfer. naar  postmaster@deonafhankelijken.nu. Tevens kan worden besloten tot een atelierbezoek. Kandidaten kunnen in deze eerste ronde worden afgewezen als ze naar het oordeel van de commissie niet voldoen aan de basisvereisten voor een lidmaatschap, waarbij professionaliteit een belangrijk criterium is.

De tweede ronde vindt plaats in de ballotagevergadering, waar alle aanwezige leden een stem hebben. Als u wordt uitgenodigd voor de tweede ronde vragen wij u vijf fysieke werken in te leveren ter beoordeling door de leden, op de locatie waar de ballotage plaats vindt.

Een aanmelding bestaat dus uit:

  •  Een compleet ingevuld aanmeldingsformulier
  • Vijf à tien digitale afbeeldingen van uw werk, voorzien van jaartal, titel, formaat en materiaalgebruik
  • Een up-to-date CV
  • Een website strekt tot aanbeveling
  • Betaling van 25 euro op rek.nr. NL39 RABO 0382 4097 28

CRITERIA TER BEOORDELING

  • Kwaliteit van de beroepspraktijk
  • Samenhang en ontwikkeling van het werk
  • Oorspronkelijkheid/persoonlijk handschrift/eigen stellingname
  • Professionaliteit in presentatie en CV

Aanmeldingsformulier

Aspirant-leden kunnen het formulier invullen voor zover de vragen van toepassing zijn

XXXXXX

XXXXXX

Opleiding

XXXXXX