NIEUWSBRIEF

Het informatieblad voor de leden verschijnt 5 keer per jaar. Leden krijgen gratis een exemplaar per e-mail of post toegestuurd. De nieuwsbrief bevat een aantal vaste onderdelen:

  • bestuursmededelingen
  • informatie over individuele exposities van de leden
  • aankondiging ledenvergadering / agenda
  • informatie over (jaarlijkse) exposities / deelnameformulieren
  • aankondigingen / verslagen van activiteiten door leden
  • overige actualiteiten
  • Werk in Uitvoering: interview door Gerda van Bockxmeer met een van de leden ( zie ook op deze site)

Kopij voor de nieuwsbrief kan voor de 25ste van de maanden februari, april, augustus, oktober en december gestuurd worden naar: Gerda van Bockxmeer