Ruud Starke

Woonplaats: Amsterdam
Opleiding: Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht
Tentoonstellingen: Nationaal/Internationaal
Disciplines: Schilderen, tekenen, dichtkunst
E-mail: ruudstarke@gmail.com
Website: www.ruudstarke.com
Instagram: @ruudstarkeartworks

(On)macht, onderdrukking, kwetsbaarheid, geweld, (on)schuld en tegenstellingen zijn elementen die ik probeer te onderzoeken om de wereld te ordenen, te reguleren en aan de kaak te stellen. Wat zie ik, wat laat ik zien en wie ben ik in het grote geheel. In het Japans kennen we het antagonistische begrip Honne/Tatemae: Wat laten we van onszelf zien en wie zijn we in werkelijkheid.

Mijn werk is als een zelfportret, een zoektocht naar mijn innerlijk huis.

Zelfportret