Als de kunst je lief is…

Word dan vriend/donateur van De Onafhankelijken

Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken is een Amsterdamse kunstenaarsvereniging die sinds 1912 bestaat, meer dan 100 jaar. Ruim vijftig kunstenaars van diverse disciplines ontmoeten en inspireren elkaar. Gezamenlijk worden exposities georganiseerd, één keer per jaar voor alle leden tegelijk en door het jaar heen voor kleinere groepen.

Kleinere groepen van leden exposeren onder de noemer “De Onafhankelijken op locatie”, met financiële steun van de vereniging. Dat gebeurt vaak op ongebruikelijke plaatsen, waardoor er een heel gemengd publiek wordt bereikt. Regelmatig worden voor deze exposities kunstenaars van buiten de vereniging uitgenodigd. Hierdoor ontstaat een breed aanbod van kunst.

Vrienden/donateurs worden door de vereniging via de Nieuwsbrief, die vier à vijf keer per jaar verschijnt, op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Voor speciale gelegenheden, zoals previews, krijgen zij een uitnodiging.

Voor elke vriend/donateur hebben wij een bijzonder welkomstgeschenk:
Het is voor vrienden ook mogelijk een afspraak te maken op het atelier van een van hun favoriete kunstenaars.

Met uw steun als donateur helpt u de basis van onze vereniging te verstevigen.

Meld U aan als vriend / donateur

NL39 RABO 0382 4097 28 t.n.v. Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken