Wenteling

Traditie en experiment

Tijd verstrijkt bij elke wenteling van de aarde. Een handeling, bij elke wenteling herhaald, leidt tot traditie. Traditie kan vernieuwing in de weg staan maar tegelijkertijd ook een draagvlak bieden om bij een volgende, nieuwe wenteling het experiment aan te gaan. Experiment waarbij de kunstenaar u als toeschouwer meeneemt en aanzet tot voelen en denken.
De tentoonstelling is ook interessant voor mensen met een visuele beperking.

Niek Bruynzeel geeft in foto’s ‘landschappelijke abstracties’ weer. De nadruk ligt hierbij op vergankelijkheid en veranderingen onder invloed van het weer en de tijd.

Mirjam de Nijs speelt in beelden met het natuurlijke karakter van steen en voegt daar op avontuurlijke wijze artistieke vrijheid aan toe.

Roland Broekhuis benadert de mensheid in zijn schilderijen als onderdeel van een groter geheel, als structuren en bewegingen die zich afspelen in het Universum en ook in ons lichaam.

Claudia de Vos maakt kunst met een geurbeleving in relatie tot omgeving, de mens en haar geschiedenis. Zij toont de nieuwe installatie ‘AtmosphereS’ (adem-ruimtes) waarin rituelen, verbinding en communicatie centraal staan en het vierluik ‘Cedar tree Heritages’.

De bron van inspiratie van Caroline Kos is het gevoelsleven; de kwetsbare menselijke kant. In de expositie ‘de wenteling’ laat zij keerpunten in een mensenleven zien. Vormgegeven in gemengde technieken.

Ellen Krol is in haar werk gefascineerd door alles dat valt binnen het kader Liefde, Leven en Dood en de communicatie en verbinding daarvan. Haar vormentaal is figuratief en haar favoriete techniek is textiel.

Het werk van beeldhouwer Titus Raymond Hirs bestaat voornamelijk uit vorm- en vormverandering. Het beeld voor deze expositie is ingegeven door de architectuur van de Kunstkapel.

Kyra Cramer laat werk zien geïnspireerd door ons leefmilieu. Natuurlijke vormen en structuren worden uit hun context gehaald en laten verassende composities ontstaan. Deze prikkelen de perceptie van de bezoeker en nodigen uit tot gesprek.

Mansour Bakhtiar stelt in zijn schilderijen de mens centraal in zichzelf en in relatie tot de ander. Interessant voor hem is te zien hoe elk mens een unieke omwenteling in zijn eigen cirkel maakt, een geheim proces.

Terug

Dit is een expositie in het teken van De Onafhankelijken op locatie.