WERK IN UITVOERING

Werk in uitvoering was oorspronkelijk de titel van een Werk-Expositie op Locatie in de Orangerie in het Amstelpark, 2010. Drie weken lang waren de deelnemende kunstenaars werkzaam in en rond de Orangerie. De resultaten werden steeds toegevoegd aan de startexpositie. Tenslotte werd op feestelijke wijze de eindexpositie gevierd.

Werk in uitvoering is sinds deze expositie een rubriek geworden in De Nieuwsbrief, het tweemaandelijks contactblad van De Onafhankelijken. Hierin wordt aandacht gegeven aan het werk en de werkwijze van een van de leden. Initiatiefneemster / uitvoerster hiervoor is Gerda van Bockxmeer. De (groeiende) serie heeft eveneens een plaats gekregen op deze site. Elke twee maanden zal een nieuw interview met een van de leden hier worden geplaatst.